Baile
alt

Fuinneamh Glan – Is Libhse É

Athróidh Silvermines Hydro láithreán mianadóireachta stairiúil ó bhonn go ceann de na saoráidí fuinnimh ghlais is fearr in Éirinn.

Achoimre

Is tionscadal taisce pumpála hidrileictreach é Silvermines Hydro atá suite i mBéal Átha Gabhann i gContae Thiobraid Árann a athróidh seanláithreán mianadóireachta ó bhonn go ceann de na saoráidí fuinnimh ghlais is fearr in Éirinn.

Thug an Coimisiún Eorpach stádas Tionscadal Leasa Choitinn (TLC 2.29) don tionscadal. Ciallaíonn sé sin go meastar gur tionscadal bonneagair é seo a neartóidh margadh fuinnimh na hEorpa agus a chabhróidh le spriocanna fuinnimh agus aeráide an AE a bhaint amach.

Agus é ag céim na réamhphleanála faoi láthair, fuair Silvermines Hydro tacaíocht airgeadais ón tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE) ar mhaithe leis na staidéir riachtanacha a dhéanamh chun an tionscadal a chur chun cinn tríd na céimeanna deartha agus ceadaithe.

Beidh an acmhainn ag an tionscadal seo soláthar a dhéanamh do na mílte teach.

solid-white-overlay-01