Siga Hydro Limited

Comhpháirtithe Infheistíochta

Is infheisteoir é Foresight Group i dTionscadal Silvermines Hydro.

Is mór-infheisteoir sócmhainní réadacha é Foresight a bhfuil tuairim is €14.1 billiún sócmhainní faoina bhainistiú. 

Díríonn straitéis infheistíochta bonneagair Foresight ar fhuinneamh in-athnuaite, ar hidreachumhacht, agus ar idirnascairí. Ina theannta sin, déanann siad infheistíocht sa bhonneagar sóisialta i gcaipiteal nádúrtha.

Tá sé luaite ag Foresight:

We are delighted to be investing in another important Pumped Storage Hydro project that will help facilitate the achievement of Ireland’s 2030 renewables targets.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach:  www.foresightgroup.eu

white-hydro-logo

Ag dul ar aghaidh le chéile i dtreo todhchaí inbhuanaithe

solid-white-overlay-01

Ár bhfoireann theicniúil

SLR Consulting

Is gnólacht sainchomhairleoireachta ildisciplíneach é SLR Consulting a bhfuil saineolas aici ar sheirbhísí comhshaoil, fuinneamh inathnuaite, measúnú comhshaoil, agus pleanáil straitéiseach. Tugann SLR tacaíocht do chliaint i réimse éagsúil tionscal le straitéis inbhuanaitheachta a leagan amach agus a chur chun feidhme. Is príomhchomhairleoirí iad SLR ar chúrsaí a bhaineann le bainistíocht tionscadail, measúnú comhshaoil agus rannpháirtíocht phobail an Tionscadail.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach: www.slrconsulting.com

Stantec

Is dearthóirí, innealtóirí, eolaithe agus bainisteoirí tionscadail iad Stantec, a bhíonn i mbun nuálaíochta i gcroílár an phobail, na cruthaitheachta agus na gcaidreamh cliaint. Cabhraíonn a dtionscadail chun mianach saoil i bpobail ar fud an domhain a chur chun cinn. Tá Stantec ag tabhairt comhairle maidir leis an dearadh innealtóireachta den stáisiún cumhachta taisce pumpála i mBéal Átha Gabhann.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach: www.stantect.com

AECOM

Is gnólacht comhairliúcháin bhonneagair dhomhanda é AECOM, a dhéanann comhpháirtíocht le cliaint chun dúshláin chasta a réiteach agus oidhreacht a fhágáil do na glúnta amach romhainn. Tá AECOM ag tabhairt comhairle dheartha maidir le nascadh Thionscadal Silvermines Hydro leis an eangach leictreachais.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach:www.aecom.com

Tom Philips Associates (TPA)

Is gnólacht sainchomhairleoireachta pleanála é TPA atá bunaithe i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh a bhfuil an-taithí aige le soláthar tionscadail bhonneagair fhuinnimh straitéiseacha ar fud na hÉireann. Tá TPA i gceannas ar gach gné phleanála den tionscadal.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach: www.tpa.ie