Oidhreacht

Tá stair shóisialta chultúrtha shaibhir de ghníomhaíocht mhianadóireachta ag baint le suíomh an tionscadail i mBéal Átha Gabhann a théann siar na céadta bliain.

Is í an fhís atá ag Siga Hydro ná stair shaibhir Bhéal Átha Gabhann a cheiliúradh agus a bheith ag obair go dlúth leis an bpobal ionas go dtuigfidh siad an tábhacht stairiúil a bhaineann le hathúsáid sheanmhianach tréigthe Magcobar.

Má tá ceist agat maidir leis an oidhreacht nó dá mba mhaith leat scéal a roinnt linn, déan teagmháil linn ar heritage@silvermineshydro.ie

Príomheachtraí i gCeantar Bhéal Átha Gabhann sa stair

 • 2000 RCR

  Mianadóireacht sa Chianaimsir – tá dealramh leis an tuairim go raibh oibreacha copair in Éirinn agus b’fhéidir i mBéal Átha Gabhann.

 • 800 - 1000

  Tá iomrá fánach ar Lochlannaigh nó Danair i gceantar Bhéal Átha Gabhann, is féidir gur cumadh na scéalta seo ar mhaithe le hinfheisteoirí a mhealladh.

 • 1289-1303

  Leasa Mianadóireachta na hIodáile. B’fhéidir na Frescobaldis as Flórans, ceannaithe agus iasachtóirí airgid don Rí Éadbhard I a bhí iontu.

 • 1303

  Gortaíodh Séiplíneach Bhiorra Glisse ag cruinniú leis na mianadóirí, cuireadh faoi choinnealbhá iad dá bharr. An taifead is luaithe ar raic tigh leanna i mBéal Átha Gabhann.

 • 1612-1642

  Thug Séarlas I cearta mianadóireachta do 'Ridirí Sasanacha' éagsúla, tógadh bonneagar suntasach (féach léarscáil Dingley 1681).

 • Circa 1670-1680

  Ghlac an Coirnéal Cromalach Henry Prittie seilbh ar an talamh agus thosaigh sé mianadóireacht in Knockaunderrick (An Cnocán Dearg?).

 • 1703-1801

  Thug Acht Parlaiminte níos mó smachta do Prittie ar chearta mianraí, deonaíodh go leor léasanna dá bharr, theip orthu uilig.

 • 1718

  Tugadh cairt do Bhéal Átha Gabhann aonach a dhéanamh.

 • 1804-1844

  Theip ar Chuideachta Mhianadóireachta (An Tiarna Dunalley) agus ar iarrachtaí eile sirtheoireacht a dhéanamh sa cheantar.

 • 1845-1852

  An Gorta Mór, scéalta éagsúla gur thug GMCI ‘min’ do na hoibrithe ar an láithreán.

 • 1860

  Rinne A.B. Wyne ó Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann léarscáiliú ar éasc Bhéal Átha Gabhann agus ar ghníomhaíocht mhianadóireachta sa cheantar, léiriú ar shuim an Stáit sa mhianadóireacht.

 • 1845-1874

  Cuideachta Ghinearálta Mhianadóireachta na hÉireann (GMCI) i mbun mianadóireachta sa Gharraí Ard, sa Bhaile Nua agus in Gortadina (leagan Gaeilge le fiosrú).

 • 1958/59

  Cuireadh deireadh le gnóthaí ag fosú bairíte Magcobar sa Bhaile Nua in 1993.

 • 1962-1982

  Rinne International Mogul Mines as Ceanada taiscéalaíocht agus osclaíodh mianach.

 • 2000-2010

  Rinneadh pleanáil oidhreachta agus athchóiriú cuimsitheach ar na foirgnimh mhianadóireachta a bhí fós ar marthain.

 • 2008-2024

  Roghnaíodh Silvermines Hydro mar Thionscadal Leasa Choitinn san AE.

Béal Átha Gabhann: Oidhreacht Chultúrtha na Mianach agus na Mianadóirí

Tá rún ag Silvermines Hydro, le cabhair ó gheolaithe, staraithe, seandálaithe, agus staraithe áitiúla, imleabhar faoi eagarthóireacht a chur amach a fhiosróidh oidhreacht mhianadóireachta Cheantar Bhéal Átha Gabhann.