Pobal

Ról na Rannpháirtíochta Pobail

Tugann an Coinbhinsiún Aarhus cosaint do cheart gach duine chun maireachtáil i dtimpeallacht atá sláintiúil agus deimhníonn sé trí phríomhcheart don phobal maidir le ceisteanna comhshaoil:

  • Rochtain ar Fhaisnéis – an ceart chun rochtain a fháil ar fhaisnéis ar an gcomhshaol atá i seilbh na nÚdarás Poiblí.   

  • Rannpháirtíocht an Phobail– an ceart chun páirt a ghlacadh i gcinnteoireacht chúrsaí comhshaoil.

  • Rochtain ar an gceartas – an ceart chun rochtain a fháil ar an gceartas.

Tagraíonn Rannpháirtíocht an Phobail do na sásraí éagsúla a thugann deiseanna don phobal éirí níos eolaí agus a dtuairimí a chur in iúl. 

Tá clár cuimsitheach d’imeachtaí rannpháirtíochta pobail beartaithe don Fhómhar 2024 agus fógrófar go forleathan é.

white-hydro-logo

Todhchaí níos glaine – is libhse í.

orange-overlay

Plean na Rannpháirtíochta Pobail

Mar chuid dár bpróiseas pleanála tionscadail, cuirimid fáilte roimh bhur gcuid smaointe faoi Thionscadal Silvermines Hydro.

Tá clár rannpháirtíochta pobail oscailte agus cuimsitheach á dhearadh faoi láthair, agus táthar ag súil go gcuirfear tús leis seo a chur i bhfeidhm go luath san Fhómhar 2024. Foilseofar an clár rannpháirtíochta seo ar an suíomh gréasáin a luaithe a fhormheastar é agus cuirfidh an fhógraíocht an pobal ar an eolas faoi na deiseanna éagsúla chun bheith rannpháirteach.

Má tá aon cheisteanna agat faoi rannpháirtíocht an phobail is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar community@silvermineshydro.ie. 

Príomhdhátaí Táscacha le haghaidh Rannpháirtíocht an Phobail

Príomhdhátaí Táscacha le haghaidh Rannpháirtíocht an Phobail

Nuachtlitir Silvermines Hydro

Coinneoidh an nuachtlitir daoine ar an eolas faoi dhul chun cinn an tionscadail.

Sa nuachtlitir seo, gheobhaidh tú eolas faoi dheiseanna chun páirt a ghlacadh in imeachtaí poiblí chomh maith le heolas faoin tionscadal, faoi na deiseanna agus faoi na tionchair a bhaineann leis.

Is féidir fiosrúcháin faoin tionscadal a chur isteach trínár bhfoirm fiosrúcháin. Déanfaimid ár ndícheall teacht ar ais chugat laistigh de thréimhse ama réasúnta.

white-hydro-logo

Ar thús cadhnaíochta i dtaobh fuinnimh inathnuaite

solid-white-overlay-01